Dumont s. r. o. PDF Tisk Email

Firma Dumont s.r.o vznikla dne 1.10.1994 se zaměřením na zámečnickou a strojní výrobu. 5.10.1995 byla založena v České republice organizační složka na adrese Nivnická 1763 v Uherském Brodě.

Ve výrobních prostorech o velikosti 2000m2 je provozována výroba různých strojírenských částí a součastí. Nosným programem je výroba pro Slovácké strojírny Uherský Brod, v areálu této firmy máme pronajaté výrobní prostory. Spolupráce s firmou Slovácké strojírny je založená na kooperačním vztahu, materiál a výkresovou dokumetaci dodávají Slovácké strojírny, vlastní výroba je na strojích a zařízeních naší firmy, ve vlastní režii. Doplňkovým programem je výroba dopravníků, násypek a rámů strojů pro rakouskou firmu NGR. Další výroba je orientovaná pro reklamní agentůry, výroba nadměrných reklamných poutačů - billboardů. V Dubnici nad Váhom, v areálu firmy D-Lumax je zřízena dřevařská výroba polotovarů a výroba rámů plošin a dopravníků.

Greguška Milan,jednatel společnosti.

Plány a cíle společnosti

04/2009 

Vzhledem na součastný vývoj ve světové ekonomice a důsledku recese ve strojírenské vyrobě
došlo v oddobí 09/2008  -03/2009 k poklesu zájmu odběratelů o strojirenské produkty.
Vznik této recese málokdo předpokladal a bude naročné určit  rozsah
a dopady na vývoj strojirenské produkce.
V důsledku těchto razantních změn došlo ve firmě k znížení výroby o 57 %
a k znižení počtu pracovníků ze 110 na 47 zamestnanců.
Pro udržení stávajícího objemu výroby  a sme znížili ceny za produkty o 19-27 %.
Táto úprava cen byla možná jen díky situacii  na trhu se železným materialem,
kde ceny se znížili o 30- 50 % podle typů.
Následne se znížila cena za výkony jednotlivých profesí, kde nastal pokles o 23%.
Táto všechna opatření vedla k stabilizaci společnosti, jak finnanční tak i po stránce
lidských zdrojů,ve společnosti zůstali pracovat osvědčení, spolehliví zaměstnanci,
kterým záleží na dalším fungování společnosti.Tím se posílila i konkurenceschopnost firmy.

Uvolnené kapacity výroby sme zaplnili produkcí pro stavební firmy.
Vlastní konstrukci posuvných brán a křidlovych vrat sme oslovili
privatné vlastníky nemovitostí.
Dodávky těchto výrobků se  realizují včetne výplní-dřevo-plotovka,dle výběrů,
nebo pletivá z produkce dirickx.
Další projekty do stavebníctví jsou v stadiu přípravy-oplocení arealu hotelu,
s tenisovými kurty,přístavba a oplocení autoservisu,rekonstrukce šaten odborné učilište.  
Realizované projekty jsou v sekcií produkty.

Greguška Milan,jednatel společnosti. 

Dva roky po...

09/2010

Po uplinutí dvou let od náběhu hospodařské krize lze pozorovat mírne oživení strojírenské produkce.Další zvyšování objemů odjednávek strojírenskych produktů příbrzdilo razantní nárust cen polotovarů  železa,kde za 8 týdnú se cena věčšiny polotovarů zvedla až o 30%,co mělo za následek zvyšovaní nákladu na vyrobu.Tyto zvyšene náklady se promitali do cen strojírenskych produktů.

Všechny tyto procesy se razantne podepisují  na chodu společnosti.Důsledná kontrola všech výdajů,pozitivní přistup k zvyšování produktivity prace, selekce dodavatelu služeb a nářadí, vedli k stabilizaci splečnosti.A to na úrovni zakázkove náplně,i  v  urovni personálnich zdroju.

Do společnosti v roce  2010 nastupilo vice mladych lidi.Prirozenou selekcí 50% ukončilo zaměstnaní.K 1.9.2010 pracuje v společnosti 43 zamestnanců.

V následujícim obdodí se očekava zvýšení objemu zakázek.Tyto zvýšene objemy je možne spracovat výšší produktivitou práce,novymi technologiemi a prijetím novych pracovníku.Stavajíci stav zaměstnancu se rozšíří o zamečníky - skládače, 2 místa,svařeče s certifikátem  EN287,5 míst, horizontaře na stroj WHQ 151NC  3 místa. Zajemci o tyto místa absolvují test ze znalostí výkresove dokumentace,svařečskou skouškou a skouškou ovladaní stroje.

Greguška Milan jednatel společnosti